Orsak till fuktproblem


Fukt i hus kan ha många orsaker. Här går vi igenom några av de vanligaste orsakerna till fuktproblem.

Riskkonstruktioner ökar risken för fukt

Hus är fulla av riskkonstruktioner, som riskerar att drabbas av fuktproblem. Krypgrund, torpargrund, vind, källare, platta på mark är alla riskkonstruktioner. En riskkonstruktion innebär inte att man nödvändigtvis får problem. Det går att undvika problem, med det krävs extra uppmärksamhet. Du kan exempelvis behöva hjälp av en avfuktare. Det är också viktigt att konstruktionen är korrekt.

Felaktiga konstruktioner ger fuktproblem

I många fall är det problem med konstruktionen. Det är också vanligt att konstruktioner blir dåliga med tiden, då de har en begränsad livslängd. Om taket läcker kan det uppstå fukt på vinden. Isolering uppe på en platta på mark eller på insidan av källaren är ofta relaterade till fuktproblem. Felaktig isolering eller dålig ventilation är överlag vanliga orsaker till fuktproblem. Dålig ventilation kan trycka ut fuktig luft på vinden eller ge höga fuktnivåer i källaren, och dålig dränering kan ge fukt i källaren eller fukt i krypgrunden.

Renoveringar utan koll på helheten

Renoveringar måste dessutom inte vara felaktigt utförda, för att problem ska uppstå.Ofta uppstår fuktproblem efter en renovering eller byte av värmekälla, då huset inte fungerar ihop med de nya förutsättningarna. Man har glömt att ta hänsyn till helheten, när man exempelvis byter till mer välisolerade fönster. Ofta blir sämre ventilation en bieffekt av renoveringar, och när ventilationen försämras blir fuktnivåerna höga.

Eftersatt underhåll ger problem med fukt

Ett hus kräver mycket skötsel. Hängrännorna måste rensas från löv, taket måste ses över och läggas om, dräneringen måste göras om, fasaden behöver målas (beroende på material), fönster ska målas och bytas ut, växtligheten i trädgården får inte komma för nära huset, badrum och vitvaror har begränsad livstid… Sköter du inte huset som du bör, kommer fuktproblemen snart på besök.

Felaktig användning ökar mängden fukt i huset

Det är också vanligt att man använder husets utrymmen felaktigt. Exempelvis, förekommer det att man förvarar organiskt material i krypgrunden. Organiskt material på vinden innebär också en ökad risk, då det kan ge näring till mögel och röta.

Människor bidrar med fukt genom användning av vatten i huset och bara genom att andas. Ett hus som fungerade utmärkt till en ensam pensionär, kanske inte längre klarar att hålla fuktproblemen borta när en barnfamilj med tre barn flyttar in. Hur familjen använder huset, påverkar luftfuktigheten i huset.

Naturlagarna orsakar fuktproblem

Fukt i hus hänger också ihop med naturlagarna. När huset inte samarbetar med naturlagarna kan naturlagarna vara en orsak till fuktproblem.

Luften kan innehålla olika mycket fukt vid olika temperaturer och om luften inte kan behålla fukten, fälls den ut eller kondenserar. Relativ luftfuktighet är måttet för hur mycket fukt luften innehåller jämfört med den maximala mängden fukt luften kan innehålla vid de aktuella förutsättningarna. Luftfuktighet och temperatur skapar ofta problem i hus. På vinterhalvåret kan varm fuktig luft ta sig upp på vinden från boytan. På vinden kyls luften ned och hög luftfuktighet och eventuell kondens är resultatet. På sommarhalvåret är krypgrunden eller torpargrunden med utsatt. Utrymmet under huset håller en låg temperatur även på sommaren och när varm och fuktig luft tar sig in utifrån kan luftfuktigheten bli mycket hög och skapa kondens.

Nattutstrålning ger fuktproblem på vind

Nattutstrålningen kan skapa problem på vinden. Ytor som vetter mot himlen kan under stjärnklara nätter bli mycket kalla på grund av nattutstrålningen – kallare än den omgivande temperaturen. Med nattutstrålningen kan taket bli mycket kallt och detta ökar fuktnivåerna på vinden.