Fukt på vind


En nyligen genomförd undersökning visade att fler hus än väntat hade problem med fukt- och mögelskador i vindsutrymmet.  I närmare 70 % av de undersökta småhusen förekom problem med mögelsvamp på vinden. En hög siffra – men kanske inte så osannolik eftersom det kan vara krångligt att upptäcka problem med fukt i svåråtkomliga utrymmen.

Varför uppstår fuktproblem på vinden?

Fukt på vinden kan ha flera olika orsaker:

Bristande ångspärr skyddar inte vinden

Hus brukar vara välisolerade mot vinden och där ska finnas en ångspärr, så att fuktig och varm luft inte kan leta sig upp på vinden. Ibland fungerar inte detta som det ska och varm luft letar sig ändå in på vinden under vinterhalvåret. Varm luft kan hålla mer fukt än kall luft och när den varma luften kyls ned, ökar således den relativa luftfuktigheten och i värsta fall bildas kondens.

Nattutstrålningen sänker temperaturen på din vind

Vinden är också utsatt på grund av nattutstrålningen. Ytor som vetter ut mot rymden, kyls ned extra mycket under stjärnklara nätter. Taket blir då mycket kallt och detta i sin tur leder till att insidan av taket blir mycket kallt, vilket kyler ned luften på vinden, så att luftfuktigheten ökar.

Läckande tak ger fukt på vinden

Fukt kan även leta sig in utifrån, exempelvis om taket inte håller tätt.

Förändringar i huset påverkar vinden

Ofta uppstår problem med fukt på vinden när utrymmet har tilläggsisolerats och/eller när husets värmesystem har bytts ut. Även förändringar i husets ventilation kan påverka situationen på vinden, om det bildas övertryck inne i huset, kan luft tryckas ut på vinden. Om man byter till en värmepump eller en pelletspanna värms murstocken inte upp på samma sätt som tidigare och vinden värms inte längre upp av spillvärmen. En kallare vind, kan ge högre relativ fuktighet.

Varför är fukt på vinden ett problem?

Att det uppstår fuktproblem och mögelskador på vinden behöver det inte betyda att huset är ”sjukt” eller att problemen påverkar husets inneboende. Åtminstone inte till en början. Kvarstår problematiken med fukt på vinden ökar risken för bestående mögelskador, och mögelsvamparnas giftiga sporer kan börja tränga sig ner och sprida sig i resten av huset. Dessutom kan röta leda till att virkets bärighet och därmed husets konstruktion försämras, och behöver självklart åtgärdas.

Fuktmätning ger information

Att installera en hygrometer i det misstänkt angripna utrymmet för att mäta fuktigheten under en längre period är ett sätt att försöka komma tillrätta med en förhöjd luftfuktighet. En hygrometer, även kallad fuktmätare eller klimatdator, mäter temperatur och relativ fuktighet och lagrar data i ett minne.

Det kan också vara både smart och smidigt att beställa en professionell fuktmätning där du, förutom att ”hyra” en mätdosa, får en riskanalys och en rekommendation för åtgärder, baserat på din dosas resultat. Att täta runt vindsluckan kan även vara ett sätt att förebygga fuktproblem, likaså att kontrollera ångspärren på vindsbjälklaget.

Vidta åtgärder

När det gäller åtgärder, beror det i stor utsträckning på varifrån fuktproblemet har sin grund. Det kan röra sig om att man behöver reparera läckor eller förändra ventilationen i huset.

Om man har ett konstaterat angrepp av mögel eller röta, måste detta tas om hand. För sanering av mögel och/eller röta bör du kontakta en expert, då detta är svårt att genomföra själv.

kondens eller fukt på vind under vintern

kondens eller fukt på vind under vintern

Bli av med fukten med en avfuktare

En annan vanlig lösning är att installera en avfuktare. En vindsavfruktare ser till att hålla fuktproblemen på vinden borta och kan vara en lösning både för dig som har åtgärdat ett fuktangrepp och vill se till att det inte kommer tillbaka eller dör dig som vill slippa oroa dig för vinden.

Den smartaste lösningen är avfuktare som tar hänsyn till både tid, temperatur och luftfuktighet. På så vis kan avfuktaren anpassa sina insatser efter om det finns en risk för mögelangrepp, vilket ger en mycket mer energisnål lösning. Du slipper helt enkelt betala för insatser som inte behövs.

En enklare vindsavfuktare förser vinden med ventilation, när utomhusluften har förmåga att torka ut vinden. En mer avancerad och säkrare avfuktare kan dessutom bidra med värme för att få ned luftfuktigheten när det inte går att åtgärda problemet med ventilation.